Direct naar content

Praktische handvatten bij de lokale aanpak jeugd: evalueren & borgen

Met evaluaties stel je vast of de ingezette maatregelen geslaagd zijn en of de aanpak succesvol is verlopen. Een aanpak Jeugd en Veiligheid heeft in principe een tijdelijk karakter. Door borging gaat de opgedane kennis, ervaringen, werkmethoden en samenwerkingsverbanden niet verloren.

Evalueren

Om zicht te krijgen op de uitkomsten en het wel of niet behalen van de centrale doelstelling van de aanpak, is het van belang om op gezette tijden te evalueren en te monitoren. In het plan van aanpak zijn evaluatiemomenten afgesproken op specifieke acties.

De evaluatie van een aanpak bestaat uit twee delen:

  • beoordeling van de resultaten van het beleid;
  • beoordeling van de resultaten van de afzonderlijke acties.

Hierin kan een onderscheid worden gemaakt tussen procesevaluatie, effectevaluatie of monitoring. Plan de monitoring en evaluatie in als een vast onderdeel van de aanpak.

Borgen

Een project is per definitie eindig. De problemen waar een gemeente op het gebied van Jeugd en Veiligheid mee te maken krijgt, zijn dat niet. De activiteiten uit het plan van aanpak moeten daarom terugkomen in de reguliere werkzaamheden van de betrokken partners.

Voor een goede borging van de activiteiten is het van groot belang om al in een vroeg stadium te achterhalen hoe het project kan worden ingebed in het structurele gemeentelijke beleid. Neem dan ook in het plan van aanpak (zie ‘Aanpak’) dan ook een aparte borgingsparagraaf op.

Download ook het E-book ‘4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen’.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan