Direct naar content

Praktische handvatten bij de lokale aanpak jeugd: de aanpak

Een plan van aanpak heeft twee doelen. Ten eerste geeft het vorm aan de samenwerking en is daar een bewijs van. Ten tweede is het een hulpmiddel om het proces met de daarbij behorende doelen goed in kaart te brengen. Een plan van aanpak geeft namelijk een kader aan alle betrokken partners en het helpt het project goed te managen.

Regie (vast)houden

Zijn eenmaal de problemen geïnventariseerd, geanalyseerd, prioriteiten vastgesteld en lopende acties in beeld gebracht, dan start de projectgroep met het ontwerpen van specifieke acties, om de problematiek aan te pakken. De analyse geeft de handvatten om doelstellingen, maatregelen en activiteiten op te stellen.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan