Instrumenten

Database Aanpakken Jeugdgroepen

In de database Aanpakken Jeugdgroepen vind je eenvoudig een aanpak die past bij de lokale situatie. Uiteraard vraagt een effectieve aanpak om maatwerk. Dat betekent dat je een aanpak altijd naar jouw specifieke situatie moet aanpassen.

Naar de database

Matrix Nazorg

Wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk in een nazorgtraject van jongeren die uit detentie komen?

Lees meer

Matrix vroegsignalering

Op tijd signalen zien en ook doorgeven aan de juiste partners, kan van levensbelang zijn bij jongeren die dreigen af te glijden. Deze matrix geeft een duidelijk overzicht van wie wat doet of moet doen.

Lees meer

Contact

Sta je voor de uitdaging om problemen met jeugd in jouw gemeente aan te pakken? Neem contact op met het team Jeugd van het CCV:

Bel: 06 103 203 72
of mail:  jeugd(at)hetccv.nl