Radicalisering: de gemeente aan zet

Radicalisering is een proces van individuen en groepen die ideeën ontwikkelen en daarin steeds extremer worden. Hun ideeën kunnen zo radicaal worden dat ze bereid zijn om ze met geweld door te duwen.

Radicalisering van moslimjongeren in Nederland heeft grote maatschappelijke gevolgen. Naast het risico van het afglijden naar jihadisme geeft radicalisering spanningen en conflicten op school, in de wijk en in de samenleving. Herken jij signalen van radicalisering? En weet je ook wat je met deze signalen moet doen? Wie doet eigenlijk wat in de aanpak?

Sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap, familie en vrienden kunnen jongeren helpen om niet te ontsporen in radicalisme.

Omvang

Een indicator voor de mate van radicalisering is het aantal jongeren dat zich aansluit bij de Islamitische Staat (IS) of een andere radicale groepering. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is sinds begin 2016 een dalend trend zichtbaar van het aantal mensen dat naar Syrië en Irak afreist. Er zijn op dit moment weinig uitreizigers. Tot 1 juni 2017 zijn er vanuit Nederland ongeveer 280 personen vertrokken. Het aantal mensen dat terugkeerde naar Nederland ligt rond de 50. In totaal kwamen 45 personen om.

In de periode februari 2013 tot juni 2015 zijn er in Nederland 49 kinderen onderzocht door de kinderbescherming omdat er sprake zou zijn van radicalisering. De meeste meldingen hierover werden gedaan in de regio Den Haag.

De Hulplijn Radicalisering kreeg sinds de oprichting in januari 2015 zo’n 820 meldingen binnen. In 207 gevallen werd een vertrouwenspersoon ingeschakeld die contact opnam met het gezin. De hulplijn is opgericht door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Verder lezen

Preventieve maatregelen om radicalisering te voorkomen, zijn volgens IMES (2006) onder te brengen in 3 hoofdthema’s. In de aanpak van radicalisering kunnen verschillende partijen betrokken zijn of worden. Meldpunten en adviesorganisaties radicalisering. Definities uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (2014). Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat.

Radicalisering: de gemeente aan zet