Jeugdgroepen aanpakken: gebruik het 7 stappenmodel

Problematische jeugdgroepen gaan met hun tijd mee. Tegenwoordig zijn jeugdgroepen veel minder zichtbaar als vaste groep. Jongeren bewegen zich in los-vaste netwerken en ontmoeten elkaar ook vooral op social media.

Deze tendens vraagt van gemeenten, Openbaar Ministerie, de politie en andere partners dat zij een integrale aanpak inzetten. Het 7 stappenmodel biedt een overzichtelijk kader voor een integrale en effectieve aanpak jeugdgroepen.

Hieronder staat het doel per stap beschreven.

Stap 1: betrokken ketenpartners delen relevante signalen over problematisch groepsgedrag en besluiten samen of ze de informatie moeten verzamelen en verbinden (stap 2).

Stap 2: de juiste informatie wordt opgehaald om te bepalen of er sprake is van een problematische jeugdgroep of problematisch groepsgedrag. Is dat het geval dan wordt de informatiepositie verbreed, en betrokken ketenpartners uitgenodigd om een integraal beeld te maken (stap 3).

Stap 3: opstellen van een integraal beeld over de problematische jeugdgroep en een concept plan van aanpak. Afhankelijk van de beschikbare strafrechtelijke informatie uit stap 2 is het OM betrokken om de informatie op persoonsniveau aan te vullen en een bijdrage te leveren aan het integrale beeld.

Stap 4: kort en krachtige omschrijving van de probleemdefinitie met daarbij een advies op prioritering en aanpak. Ketenpartners kunnen daarmee in het gezamenlijke overleg besluiten tot eventuele prioritering en aanwijzingen geven voor de aanpak.

Stap 5: met betrokken ketenpartners wordt een integraal plan van aanpak opgesteld dat duidelijk maakt hoe de vastgestelde problematiek rondom de geprioriteerde jeugdgroep wordt aangepakt en opgelost.

Stap 6: de betrokken ketenpartners leveren volgens plan hun bijdrage aan de aanpak van de jeugdgroep. Monitoren van de uitvoering als input voor sturing en eventuele bijstelling van de probleemdefinitie en/of het plan van aanpak.

Stap 7: bepalen of de aanpak van de jeugdgroep kan worden afgeschaald en gestopt. Is dat het geval dan volgt een evaluatie en worden resterende actiepunten en begeleiding belegd.

Een volledige beschrijving van de stappen vind je in deze bijlage.

In de publicatie '7stappenmodel in de praktijk' vertellen drie gemeentelijke regisseurs over hun ervaringen met het 7stappenmodel in de praktijk. 

Even sparren?

Vind je het net als de meeste collega-professionals prettig om even te sparren over de aanpak, en wat nu de beste volgende stap is, bel ons dan vooral op (06 103 203 72). We denken graag met je mee. 

Fimpje verandering aanpak jeugdgroepen

Straatcontact maakte een informatief filmpje over de veranderingen in de aanpak van jeugdgroepen, waarom het 7 stappenmodel werd ingevoerd en hoe het werkt.

Jeugdgroepen aanpakken: gebruik het 7 stappenmodel